Ratajczak, Wiesław. 2020. „Korzenie I źródło. Hannah Arendt I Roger Scruton O Genezie Totalitaryzmu (w Conradowskim kontekście)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 37 (wrzesień):105-18. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.7.