Bruni, Raoul, i Małgorzata Ślarzyńska. 2020. „Gustaw Herling E Elémire Zolla: Tracce Di un’amicizia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 39 (grudzień):13-38. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.2.