Pietrych, Krystyna. 2020. „Włoskie Inicjacje Aleksandra Wata”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 38 (październik):157-79. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.7.