Wanicka, Marta. 2020. „Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima W języku włoskim”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 38 (październik):251-68. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.11.