Śniedziewska, Magdalena. 2020. „Najkrótszy Przewodnik Po Moim Ojcu. Z Martą Herling Rozmawia Magdalena Śniedziewska”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 38 (październik):269-83. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.12.