Bagłajewski, Arkadiusz. 2021. „Romantyzm Polityczny Jarosława Jakubowskiego Albo Przepisywanie Dziadów (na Prawicy)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40 (wrzesień):297-323. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.15.