Lan, Wu. 2021. „Literackie przekłady I Formy Prezentacji twórczości Olgi Tokarczuk W Chinach”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40 (wrzesień):153-79. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.6.