Dabert, Dobrochna. 2021. „Alternatywy Wobec jednowymiarowości. Fenomen Polskiej Kultury niezależnej W PRL”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40 (wrzesień):357-84. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.17.