Zhenhui, Zhang. 2021. „Literatura Polska W Chinach I Wymiana Kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 40 (wrzesień):221-27. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.9.