Kuczyńska-Koschany, Katarzyna. 2023. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43 (luty):7-9. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.1.