Kącka, Eliza. 2023. „Światopogląd Jako Styl. «Klucze Piotrowe» Rogera Peyrefitte’a W przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej Jako Ogniwo Tradycji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43 (luty):13-26. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.2.