Mitzner, Piotr. 2023. „Czego Nie Wiemy O Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in Spe) «Wisła» 1943–1944”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43 (luty):57-62. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.5.