Nowak, Małgorzata. 2023. „Angielskie Strofy I Polska Lutnia. O przekładach «Melodii hebrajskich» George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43 (luty):81-110. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.8.