Król, Małgorzata. 2023. „«Dzienniki Mojego życia» Gustawa Zielińskiego – Refleksje Edytora”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 43 (luty):139-55. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.11.