Marzec, Lucyna. 2016. „Nieufny I Oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 26 (marzec):109-30. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.5.