Utkowska, Beata. 2016. „Anna Versus Xenia. Pułapki Biograficznej Lektury Zamieci Stefana Żeromskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 27 (listopad), 21-36. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.1.