Flis-Czerniak, Elżbieta. 2016. „Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz O Rozdzióbią Nas Kruki, wrony… Stefana Żeromskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 27 (listopad):139-64. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.7.