Brzóstowicz-Klajn, Monika, i Aneta Grodecka. 2017. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28 (luty):7-10. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7043.