Lemann, Natalia. 2017. „Historie Alternatywne − pomiędzy Pisarstwem Historycznym a Fantastycznym, Czyli Czasem Tertium Est datur…”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28 (luty):77-100. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.4.