Nowakowski, Jacek. 2017. „Filmowe Dybuki: Od żydowskiej Legendy Do Polskiego Koszmaru Sennego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 28 (luty):231-47. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.12.