Trojanowiczowa, Zofia, i Wiesław Ratajczak. 2017. „Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z Profesor Zofią Trojanowiczową Rozmawia Wiesław Ratajczak”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 29 (marzec), 199-209. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.13.