Czyżak, Agnieszka. 2017. „Polacy I Węgrzy – Meandry Zbiorowej pamięci”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 29 (marzec):261-70. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.17.