Czyżak, Agnieszka. 2017. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30 (wrzesień):9-15. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9576.