Grądziel-Wójcik, Joanna. 2017. „Poetyki I Lektury Momentalne. Między Materią a metafizyką, Czyli O Paronomazji Na przykładzie Poezji Kobiet”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30 (wrzesień):89-105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.5.