Jarzyna, Anita. 2017. „Wprowadzenie Do Post-koiné: Nieantropocentryczne języki Poezji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30 (wrzesień):107-39. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.6.