Śnieżko, Dariusz. 2017. „Interpretacje Po końcu świata”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30 (wrzesień):169-83. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.8.