Balcerzan, Edward. 2014. „Zwoływanie Wyobraźni”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 23 (styczeń):13-25. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.1.