Bilczewski, T. (2014) „Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), s. 63–77. doi: 10.14746/pspsl.2014.23.4.