Scott, C. (2014) „Przekład i przestrzenie lektury”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), s. 207-224. doi: 10.14746/pspsl.2014.23.11.