Gendaj, N. (2014) „Metafora pralni. Zofii Chądzyńskiej czytanie, pisanie, tłumaczenie”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), s. 227–237. doi: 10.14746/pspsl.2014.23.12.