Rogulska, A. (2014) „Alicja w Krainie Kognitywistyki”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), s. 253–261. doi: 10.14746/pspsl.2014.23.14.