Bartczak, K. (2014) „Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), s. 43–53. doi: 10.14746/pspsl.2014.24.3.