Wyka, M., Szumna, M. i Chmurski, M. (2014) „Trzy głosy o książce Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), s. 309–318. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1181 (Udostępniono: 31 styczeń 2023).