Sierotowicz, T. (2018) „Schyłek metafory. Rzecz o księdze Natury”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 47–70. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.2.