Partyka, J. (2018) „Curiositas i kobiety”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 71–87. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.3.