Dąbkowska-Kujko, J. (2018) „Lingua Erazma z Rotterdamu między fizjologią, filozofią i filologią”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 129–146. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.5.