Miazek-Męczyńska, M. (2018) „Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać ad maiorem Dei gloriam. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 147–166. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.6.