Raubo, G. (2018) „«Perspektywy gwiazdarskie». Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 213–251. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.9.