Lisiak, B. (2018) „Problematyka filozoficzna w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 253–268. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.10.