Kroczak, J. (2018) „Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), s. 269–292. doi: 10.14746/pspsl.2017.31.11.