Steppa, H. (2014) „Seksualny kapitał w wersji publicznej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), s. 369–374. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1217 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).