Zawiszewska, A. (2018) „Zofia Wojnarowska. Poetka dla dzieci – poetka miłości – poetka rewolucji”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), s. 57–74. doi: 10.14746/pspsl.2018.32.3.