Marzec, L. (2018) „Kazimiera Iłłakowiczówna mniej więcej znana”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), s. 75–94. doi: 10.14746/pspsl.2018.32.4.