Czyżak, A. (2018) „Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), s. 41–54. doi: 10.14746/pspsl.2018.33.3.