Łuszczykiewicz, P. (2018) „Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 0(33), s. 203-216. doi: 10.14746/pspsl.2018.33.12.