Grądziel-Wójcik, J. (2018) „«Instrukcje obsługi kobiety i świata». O (eko)poezji Julii Fiedorczuk”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), s. 237–253. doi: 10.14746/pspsl.2018.33.14.