Rajewska, E. (2018) „Tłumaczki chleb powszedni. Ludmiła Marjańska i Mary Swann”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), s. 291–307. doi: 10.14746/pspsl.2018.33.17.