Heydel, M. (2018) „Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), s. 309–326. doi: 10.14746/pspsl.2018.33.18.