Grodecka, A. (2019) „Aposiopesis albo figury myśli w dobie ucieleśnionego umysłu”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), s. 87–105. doi: 10.14746/pspsl.2018.34.4.