Czapliński, P. (2015) „Katastrofa wsteczna”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), s. 37-66. doi: 10.14746/pspsl.2015.25.2.